Wielofunkcyjne

Najczęściej spotyka się przyrządy zapewniające pomiar jednej funkcji oraz temperatury. Istnieje jednak zapotrzebowanie na przyrządy umożliwiające pomiary kilku funkcji z wykorzystaniem jednego przyrządu. Są to mierniki wieloparametrowe mierzące np. pH, mV, przewodność i temperaturę ( symbol CPC) lub tlen, przewodność i temperaturę (symbol CCO), względnie pH, przewodność i temperaturę ( symbol CPO). Maksymalnie rozbudowane przyrządy wielofunkcyjne mierzą nawet do 8 funkcji (symbol CX).
Poszczególne funkcje pomiarowe w przyrządzie wielofunkcyjnym zapewniają taką samą dokładność i funkcje dodatkowe jakie są spotykane w pojedynczych przyrządach. Cena takiego przyrządu jest bardziej korzystna, niż cena zakupu kilku przyrządów z jedną funkcją. Duży nacisk położono na ujednolicenie sposobu obsługi wszystkich funkcji, co ułatwia naukę i zapamiętania sposobu postępowania.

Aktywne filtry