Przyrząd wielofunkcyjny CX-601 - zestaw
search
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-601 - zestaw
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-601 - zestaw

Przyrząd wielofunkcyjny CX-601 - zestaw

4 378,80 zł
Brutto DOSTAWA W CIĄGU 10 DNI

CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

Wybierz elektrodę pH: Bez elektrody pH
Wybierz czujnik konduktometryczny: Bez czujnika konduktometrycznego
Wybierz czujnik tlenowy: Bez czujnika tlenowego
Opcja umożliwiająca pracę w terenie: Nie
Ilość
DOSTAWA W CIĄGU 10 DNI

 

Polityka prywatności

 

Warunki dostawy

 

Warunki zwrotu

Prosimy dokonać wyboru akcesoriów.

Akcesoria należy dobrać do warunków pomiarowych.

Przykładowo elektrody do wód czystych nie nadają się do zanieczyszczonych próbek. Uszkodzenia elektrody wynikłe ze stosowania w niewłaściwych warunkach nie podlegrają gwarancji.

Opisami poszczególnych akcesoriów dostępne na końcu opisu, w kategorii produktu powiązane.

W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwych akcesoriów.


W skład zestawu wchodzi:

- przyrząd CX-601

- wybrane akcesoria (elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, opcja terenowa)

- Czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S

- Kabel USB 1,8 m

- Zasilacz 15 V / 1 A

- Pudełko tekturowe

- Pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji.


Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny, może również pracować w terenie z wykorzystaniem walizki z akumulatorami - w opcji.
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, jony, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
 • Na dotykowym, kolorowym 7" ekranie graficznym są jednocześnie wyświetlane wartości wszystkich mierzonych funkcji.
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów.
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
 • Pamięć do 2 000 kompletów wyników.
 • Wyjście USB.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości przyrządu.Szczegółowy opis


CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

Cechy charakterystyczne:

 • Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie.
 • Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności albo zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury.
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Oprócz zasilania przez zasilacz istnieje możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala na długotrwałe pomiary w warunkach polowych z wykorzystaniem walizki z akumulatorami (opcja) lub w stacjach pomiarowych z zasilaniem z dołączonego akumulatora.
 • Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości.

W funkcji pomiaru pH:

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
 • Dla wzorców zgodnych z GUM lub NIST automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Zapewniono odczytanie charakterystyki elektrody (buffer i slope).
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Złącze z wtykiem BNC-50.

W funkcji pomiaru przewodności:

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultraczystych wód, jak i solanek.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Szeroki zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia.

W funkcji pomiaru jonów:

 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC-50.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości, po wybraniu odpowiedniego jonu.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
 • Podłączanie pomiarowej elektrody jonoselektywnej do gniazda pH/mV oraz elektrody odniesienia do osobnego gniazda „banan”.

W funkcji pomiaru napięcia:

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu:

 • Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu.
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l.
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 • Szeroki zakres pomiarowy umożliwiający określenie stężenia tlenu w akwenach natlenianych przez rośliny.
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego:

 • Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie.
 • Pomiar ciśnienia jest osobną funkcją widoczną na ekranie.
 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg.

W funkcji pomiaru temperatury:

 • Wybór jednostki: °C, °F, K.
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

Inne cechy:

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego.
 • Tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego.
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji.
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki.
 • W opcji walizka z akumulatorami, na przyrząd i elektrody, do pracy w terenie.
 • Połączenie z PC przez USB.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.


Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb.Dane techniczne

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 1,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm:±0,25%*
±0,01 mg/l* ±0,1%** ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 20,000 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie zasilacz 15 V / 1 A lub akumulator zewnętrzny
Masa 530 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=56 w najwyższym miejscu
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
* Dokładność samego przyrządu.

$$CX-601-BEZPH--BEZEC--BEZCOG--LAB600-

Specyficzne kody

MPN
$$CX-601

Zobacz także