Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument, który nabył towar na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

W związku z powyższym mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Dane do wysyłki pisma:

Elmetron Sp.j.

ul. W. Witosa 10

41-814 Zabrze

e-mail: handel@elmetron.com.pl

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Wzór przykładowego formularza dostępny pod adresem:

www.elmetron.com.pl/formularz-zwrotu.pdf

Jeżeli skorzystają Państwo z opcji wysłania oświadczenia droga elektroniczną, wówczas prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności za pobraniem zwrot należności wykonamy na podane wcześniej konto bankowe. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz na adres:   Elmetron Sp.j. ul. W. Witosa 10, 41-814 Zabrze,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośredni koszt zwrotu towaru do firmy Elmetron będą musieli ponieść Państwo.  Przy nadawaniu paczki zwrotnej prosimy nie wybierać usługi Pobranie - nie przyjmujemy takich paczek!

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( np. roztwory buforowe, kontrolne czy elektrolit które dostarczane sa w zamknietych pojemnikach / buteleczkach). 

Reklamacje

Producent zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

W razie wystąpienia ewentualnych wad reklamacje prosimy zgłaszać telefonicznie (+48 32 273 81 06), poprzez email (handel@elmetron.com.pl, bądź pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy (Elmetron Sp.j., ul. W. Witosa 10, 41-814 Zabrze). 

W celu skorzystania z uprawnień Klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru do siedziby firmy. Prosimy o staranne zabezpieczenie wysyłanego Towaru oraz dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej. 

Rozpatrzenie reklamacji następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Naprawa gwarancyjna bądź wymiana dokonywana jest w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do siedziby producenta.

Producent zapewnia naprawy pogwarancyjne.