Przyrząd wielofunkcyjny CX-461 - zestaw
search
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-461 - zestaw

Przyrząd wielofunkcyjny CX-461 - zestaw

3 198,00 zł
Brutto DOSTAWA W CIĄGU 2-3 DNI

CX-461 należy do nowej generacji wyjątkowo dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji badanej cieczy, zawartości tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. Wyróżnia go 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.

Wybierz elektrodę pH: Bez elektrody pH
Wybierz czujnik konduktometryczny: Bez czujnika konduktometrycznego
Wybierz czujnik tlenowy: Bez czujnika tlenowego
Ilość
DOSTAWA W CIĄGU 2-3 DNI

 

Polityka prywatności

 

Warunki dostawy

 

Warunki zwrotu

Prosimy dokonać wyboru akcesoriów.

Akcesoria należy dobrać do warunków pomiarowych.

Przykładowo elektrody do wód czystych nie nadają się do zanieczyszczonych próbek. Uszkodzenia elektrody wynikłe ze stosowania w niewłaściwych warunkach nie podlegają gwarancji.

Opisami poszczególnych akcesoriów dostępne na końcu opisu, w kategorii produktu powiązane.

W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwych akcesoriów.


W skład zestawu wchodzi:

- przyrząd CX-461

- wybrane akcesoria (elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, opcja terenowa)

- Czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S

- Akumulatory 2 x 1,2 V

- Kabel USB 1,0 m

- Zasilacz 5 V / 1000 mA

- Pojemnik platyskowy

- Pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji.


Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd terenowo - laboratoryjny.
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
 • Na dotykowym, kolorowym ekranie graficznym są jednocześnie wyświetlane wartości wszystkich mierzonych funkcji.
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach.
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
 • Pamięć do 2 000 kompletów wyników.
 • Wyjście USB.
 • Niewielka masa i wymiary.
 • Wodoszczelna obudowa.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości.Szczegółowy opis


CX-461 należy do nowej generacji wyjątkowo dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji badanej cieczy, zawartości tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
Wyróżnia go 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
Można wybrać model współpracujący z głowicą wieloparametrową GXZ-3tk wyposażoną w elektrody służące do terenowego pomiaru trzech funkcji np. pH, przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz temperatury lub model umożliwiający wykorzystanie pojedynczych elektrod. Modele różnią się gniazdami.

Cechy charakterystyczne:

 • CX-461 ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
 • Możliwy jest jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji pomiarowych z obserwacją wszystkich wyników na ekranie.
 • Bardzo wysoka dokładność i stabilność przyrządu.
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp.
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wprowadzanych wartosci buforów.
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera - buffer i slope.
 • Wejścia pH i przewodności izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi.

W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l.
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 • Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.

Inne cechy

 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury.
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 zestawów wyników, zbieranych w bankach.
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski, niemiecki.
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.
 • Czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin.
 • CX-461 spełnia wymogi GLP.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.


Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S.

Dane techniczne

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19.99 mS/cm ±0.1 %*
od 20 mS/cm:±0,25 %* /
zasolenie ±2 %*
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 20,000 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 260 g
Wymiary (mm) L=149, W=82 H=22
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ±3%, przy różnicy ±10 °C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27 °C.
$$CX-461-BEZPH--BEZEC--BEZCOG-

Specyficzne kody

MPN
$$CX-461

Zobacz także