Przyrząd wielofunkcyjny CX-505 - zestaw
search
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-505 - zestaw

Przyrząd wielofunkcyjny CX-505 - zestaw

3 886,80 zł
Brutto DOSTAWA W CIĄGU 2-3 DNI

CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

Wybierz elektrodę pH: Bez elektrody pH
Wybierz czujnik konduktometryczny: Bez czujnika konduktometrycznego
Wybierz czujnik tlenowy: Bez czujnika tlenowego
Ilość
DOSTAWA W CIĄGU 2-3 DNI

 

Polityka prywatności

 

Warunki dostawy

 

Warunki zwrotu

Prosimy dokonać wyboru akcesoriów.

Akcesoria należy dobrać do warunków pomiarowych.

Przykładowo elektrody do wód czystych nie nadają się do zanieczyszczonych próbek. Uszkodzenia elektrody wynikłe ze stosowania w niewłaściwych warunkach nie podlegają gwarancji.

Odnośniki z opisami poszczególnych elektrod dostępne na końcu opisu, w kategorii produkty powiązane.

W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwych akcesoriów.


W skład zestawu wchodzi:

- przyrząd CX-505

- wybrane akcesoria (elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, opcja terenowa)

- Czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S

- Kabel USB 1,8 m

- Zasilacz 12 V / 100 mA

- Pudełko tekturowe

- Pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji.


Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny.
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach.
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
 • Pamięć do 4 000 wyników.
 • Wyjście USB.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Szczegółowy opis

CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz.
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp.
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera - buffer i slope.

W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.
 • Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l.
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście USB.
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem.
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian.
 • Zasilanie przez zasilacz.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją, filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC.


Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B.Dane techniczne

FunkcjapHmVPrzewodność /
zasolenie
O2 (mg/l)O2 (%)Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %* /
zasolenie 2 %
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 570 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180 H = 20/50
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika ze standardowym rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8°C, z Pt-1000A 0,35 °C

$$CX-505-BEZPH--BEZEC--BEZCOG-

Specyficzne kody

MPN
$$CX-505

Zobacz także