Przyrząd wielofunkcyjny CX-705 - zestaw
search
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-705 - zestaw
 • Przyrząd wielofunkcyjny CX-705 - zestaw
 • Opcjonalna wersja umożliwiająca pracę w terenie.

Przyrząd wielofunkcyjny CX-705 - zestaw

8 437,80 zł
Brutto DOSTAWA W CIĄGU 10 DNI

Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.
Służy do pomiarów:

1. pH;
2. potencjału redox (mV);
3. jonometrycznych;
4. przewodności właściwej roztworów;
5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS;
6. stężenia tlenu w powietrzu w % i rozpuszczonego w wodzie w % albo mg/l;
7. rezystancji
8. ciśnienia atmosferycznego w hPa;
9. temperatury roztworów lub powietrza w °C, °F i K ;
10. umożliwia półautomatyczne miareczkowanie.

Wybierz elektrodę pH: Bez elektrody pH
Wybierz czujnik konduktometryczny: Bez czujnika konduktometrycznego
Wybierz czujnik tlenowy: Bez czujnika tlenowego
Opcja umożliwiająca pracę w terenie: Nie
Ilość
DOSTAWA W CIĄGU 10 DNI

 

Polityka prywatności

 

Warunki dostawy

 

Warunki zwrotu

Prosimy dokonać wyboru akcesoriów.

Akcesoria należy dobrać do warunków pomiarowych.

Przykładowo elektrody do wód czystych nie nadają się do zanieczyszczonych próbek. Uszkodzenia elektrody wynikłe ze stosowania w niewłaściwych warunkach nie podlegają gwarancji.

Opisami poszczególnych akcesoriów dostępne na końcu opisu, w kategorii produktu powiązane.

W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwych akcesoriów.


W skład zestawu wchodzi:

- przyrząd CX-705

- wybrane akcesoria (elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, opcja terenowa)

- Czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S

- Kabel USB 1,8 m

- Zasilacz 15 V / 1 A

- Podstawka pozycjonująca przyrząd

- Pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji.


Najważniejsze cechy

 • Przyrząd laboratoryjny o najwyższej dokładności, może również pracować w terenie z wykorzystaniem walizki z akumulatorami - w opcji.
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, jony, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
 • Możliwość jednoczesnego pomiaru siedmiu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na dotykowym, kolorowym 10" ekranie graficznym.
 • Możliwość kontroli bieżących zmian wyniku w formie wykresu oraz graficznego przedstawienie wyników zebranej serii pomiarów.
 • Funkcja miareczkowania.
 • Kalibracja elektrody pH i czujnika przewodności w 1 do 5 punktów, czujnika tlenu w 2 punktach.
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
 • Pamięć do 8 000 kompletów wyników.
 • Wyjście USB.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Wyjątkowo korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości przyrządu.Szczegółowy opis


Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.
Służy do pomiarów:

  • 1. pH;

  • 2. potencjału redox (mV);

  • 3. jonometrycznych;

  • 4. przewodności właściwej roztworów;

  • 5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS;

  • 6. stężenia tlenu w powietrzu w % i rozpuszczonego w wodzie w % albo mg/l;

  • 7. rezystancji

  • 8. ciśnienia atmosferycznego w hPa;

  • 9. temperatury roztworów lub powietrza w °C, °F i K ;

  • 10. umożliwia półautomatyczne miareczkowanie.

Cechy charakterystyczne:

 • Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje najwyższa dokładność.
 • Obsługa następuje za pomocą klawiszy generowanych na 10“ kolorowym, graficznym, podświetlanym ekranie dotykowym.
 • Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru siedmiu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej.
 • Wybrana funkcja może być wyświetlana również w formie graficznej.
 • CX-705 może być wykorzystywany do prac w laboratorium oraz do pomiarów w terenie, z wykorzystaniem walizki z akumulatorami i akcesoriami (opcja).
 • Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH, jonów (lub potencjału redox), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury.
 • Izolowane wejścia pomiaru pH i temperatury od wejścia jonów, wejścia pH, temperatury i jonów izolowane od wejść tlenu i przewodności.
 • Dodatkowa informacja w formie okienek tekstowych ułatwia obsługę.
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
 • Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości.

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
 • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH ( zgodnego z GUM lub NIST) wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Umożliwia odczytanie parametrów elektrody – buffer i slope.
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Złącze z wtykiem BNC-50.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Płynna zmiana wartości temperatury odniesienia.
 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek) za pomocą specjalnego czujnika.
 • W przypadku pomiarów przewodności proponujemy czujnik konduktometryczny ECF-1 o dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

W funkcji pomiaru jonów

 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC oraz elektrodami odniesienia z wtykiem „banan”.
 • Przyrząd posiada osobne dwa wejścia BNC-50 dla elektrod: pH/redox i jonoselektywnej/redox oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości wybranego jonu.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek np. z mol/l na mg/l.
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
 • Możliwość jednoczesnego pomiaru jonów i pH.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Pomiar tlenu zwartego w powietrzu lub w wodzie.
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego Vref.

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie.
 • Pomiar ciśnienia jako osobna funkcja widoczna na ekranie.
 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg.

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: °C, °F, K.
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

W funkcji miareczkowania

 • Miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne oraz kalorymetryczne z automatycznym wyznaczaniem wartości znaczących.
 • Obsługa polega na wprowadzeniu objętości titranta.
 • Wyniki miareczkowania przedstawiane w postaci serii z wyróżnieniem wartości znaczących.

Inne cechy

 • Pamiętanie do 8000 wyników zbieranych w blokach w wewnętrznej pamięci przyrządu.
 • Zapamiętywanie wyników pomiarów wszystkich funkcji mierzonych jednocześnie.
 • Współpraca z komputerem przez połączenie przyrządu przez złącze USB, co umożliwia przesyłanie wyników bieżących pomiarów lub zebranych serii pomiarowych.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Skalowanie wykresów zarówno podczas obserwacji ciągłej jak i podczas analizy zebranych wyników, funkcja lupy.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Do wyboru język polski, angielski i niemiecki.
 • W opcji walizka z akumulatorami, na przyrząd i elektrody, do pracy w terenie.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.


Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb.

Zestaw walizkowy CX-705 do pracy w terenie

Istnieje mozliwość dokupienia opecjalnego wyposazenia terenowego. Przyrząd jest stabilnie przytrzymywany w walizce. Po bokach pozostawiono miejsce dla akcesoriów – elektrod, czujników i zasilacza. W części górnej znajduje się zestaw akumulatorów, które można ładować bez wyjmowania z walizki. Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).

Dane techniczne

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,001 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20,00 mS/cm ±0,25 %* /
zasolenie 2 %*
±0,01 mg/l* ±0.1 %* ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 20,000 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 HPa
Zasilanie zasilacz 15V / 1A lub akumulator zewnętrzny (w opcji)
Masa 1410 g
Wymiary (mm) L = 322, W = 232, H = 34 / 30
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.Pomiary jonometryczne

Funkcje Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
* Dokładność samego przyrządu.

$$CX-705-BEZPH--BEZEC--BEZCOG--LAB700-

Specyficzne kody

MPN
$$CX-705

Zobacz także